Werkconferenties Faciliteren

“Van Workshop tot Rondetafel”


Begeleiding en organisatie van werkbijeenkomsten is de kerncompetentie van Yuj Advies en René Tol. Bij alle beschreven diensten gaat het om het bijeen brengen van mensen die samen werken aan beeldvorming, besluitvorming, aktieplanning en bijsturing.

René Tol heeft de afgelopen jaren meer dan anderhalf duizend werkbijeenkomsten begeleid met groepen van een paar mensen tot enkele honderden. Het is nog steeds een uitdaging om samen met mensen energie los te maken en op basis van gedeelde inzichten ergens samen de schouders onder te zetten. Daarbij gaat het lang niet altijd makkelijk. Uiteraard heeft eenieder een eigen agenda. Soms is “we agree to disagree” het maximaal haalbare. Deelnemers aan de werkbijeenkomsten zijn vrijwel zonder uitzondering enthousiast. Resultaten worden gedragen en akties worden volgens voornemen uitgevoerd. Steeds weer blijkt deze werkwijze effectief bij besluitvorming en implementatie van veranderingen.

Klik hier voor de flyer “Van Workshop tot Rondetafel” (pdf)