Informatie Logistiek en Keten Optimalisatie

Bedrijfsketens worden in kaart gebracht met behulp van de diagonale matrix techniek. Deze techniek is optimaal geschikt om de interactie tussen de verschillende bedrijfsfuncties en deelprocessen te analyseren. Met behulp van actuele inzichten op het gebied van Architectuuraanpak wordt een solide basis gelegd voor de Informatie Logistiek.Op basis van de analyse van de resultaten worden eventuele verbetervoorstellen uitgewerkt.  

Verbetervoostellen worden geïmplementeerd middels state-of-the-art organisatieverandering inzichten.

De diagonale Matrix methode is in de 80’er jaren ontwikkeld voor het in kaart brengen van complexe logistieke processen. De oorspronkelijke naam van de methode was RAMS. Op basis van RAMS is een methode ontwikkeld voor optimalisatie van Informatie Logistiek en Business Ketens.

Klik hier voor Yuj Advies flyer over Informatie Logistiek (pdf file)

Flyer over IL workshops met Elektronisch Vergaderen in samenwerking met Mind@Work (pdf file)